Pulssi Ja Laine Erinevus

Pulssi Ja Laine Erinevus
Pulssi Ja Laine Erinevus

Video: Pulssi Ja Laine Erinevus

Video: Pulssi Ja Laine Erinevus
Video: Пульсы – Сломаны | Премьера 2019 2023, September
Anonim

Pulss vs laine

Lained on looduses väga levinud nähtus. Lainete päritolu seisneb vibratsioonides. Süsteemi või objekti energia järsk muutus põhjustab kohese muutuse, ümbritseva energia. See energia hajub keskkonna kaudu tasakaalu taastamiseks erinevate mehhanismide abil. Kui protsess toimub korduvalt, on see tuntud kui võnkumine ja võnked viivad laineteni.

Pulss

Füüsikas tuntakse tavaliselt konstantse suuruse äkilist varieerumist kui pulssi. See termin viitab sageli vibratsiooni mõjul meediumis asendi muutusele, mida nähakse ja kirjeldatakse amplituudina. Selliste äkiliste variatsioonide seeria on tuntud ka kui impulss.

Laine

Perioodilist häiret keskkonnas või ruumis tuntakse lainena. Häire võib olla korrapärane või ebaregulaarne. Lained on looduses peamine energia ülekande meetod. Alati, kui süsteemist või objektist eraldub liigne energia, viib see laine minema. Energiat punktist teise kandev laine on tuntud kui progresseeruv laine. Mõnel juhul, kui kaks lainet piirduvad väikese ruumiga, tekivad nende kahe laine sekkumise tõttu seisulained. Selle tulemusena jääb laine koguenergia seisma; seetõttu ei saa selline laine energiat edastada.

Lained võib liigitada ka mehaanilisteks laineteks ja elektromagnetlaineteks. Mehaanilised lained levivad keskkonna osakeste potentsiaalse energia ja kineetilise energia võnkumist kasutades. Elektromagnetlained levivad elektri- ja magnetvälja vahelduva võnkumise abil. Seetõttu ei vaja EM-lained levimiseks mingit keskkonda; seega saab rännata läbi tühja ruumi.

Kui võnked on levimistasandiga risti, tuntakse laineid põiklainetena. Veelained ja elektromagnetlained on põiklained. Levimisuunaga paralleelselt esinevad võnkumistega lained on tuntud kui pikilained. Helilained ja seismilised lained on pikilainete näited.

Laine tüübist sõltumata on lainel omadused sagedus (f), lainepikkus (λ) ja kiirus (v). Need kogused on omavahel seotud lihtsa valemiga

v = fλ

Sagedus on lainele iseloomulik ja laine kiirus määratakse keskmise omaduste järgi. Seetõttu määratakse laine lainepikkus keskmise laine kiiruse ja laine sageduse järgi. Amplituud on ka laine omadus, mis on lainesse salvestatud tugevuse või energia mõõt. Laine liikumist ruumis kirjeldab laine võrrand täpselt.

Lisaks läbivad lained füüsikalisi nähtusi, mida nimetatakse peegelduseks, murdumiseks, difraktsiooniks ja häireteks.

Mis vahe on pulsil ja lainel?

• Keskkonna või suuruse omaduse üksik äkiline muutus on impulss, lained aga omaduste või koguse korduvad võnkuvad muutused.

• Pulsil on järsk tõus ja amplituudi järsk langus, samas kui laine võib olla kas regulaarne või ebaregulaarne. Laine kuju kogu perioodi jooksul on tuntud kui lainekuju.

• Lainet võib pidada impulsside jadaks.

Soovitatav: