Raamatupidamine 2023, September

Erinevus Seadmete Ja Materjalide Vahel

Erinevus Seadmete Ja Materjalide Vahel

Põhiline erinevus seadmete ja materjalide vahel on see, et materjalid moodustavad tegeliku toote ning on osad, komponendid, koostisosad ja tooraine t

Erinevus Pearaamatu Ja Alamraamatu Vahel

Erinevus Pearaamatu Ja Alamraamatu Vahel

Peamine erinevus - pearaamat vs alamraamat Finantsteabe registreerimine on pikk ja aeganõudev protsess ning selle lõpptulemuseks on ettevalmistus

Amortisatsiooni Ja Akumuleeritud Kulumi Erinevus

Amortisatsiooni Ja Akumuleeritud Kulumi Erinevus

Amortisatsioon vs akumuleeritud kulum Ettevõtted kasutavad amortisatsiooni ja akumuleeritud kulumit vara väärtuse ja kulu korrektseks kajastamiseks

Erinevus Raamatupidamise Kontseptsioonide Ja Tavade Vahel

Erinevus Raamatupidamise Kontseptsioonide Ja Tavade Vahel

Raamatupidamiskontseptsioonid vs konventsioonid Iga majandusaasta lõpus koostavad ettevõtted finantsaruandeid mitmel eesmärgil, sealhulgas:

Erinevus Uppunud Kulude Ja Asjakohaste Kulude Vahel

Erinevus Uppunud Kulude Ja Asjakohaste Kulude Vahel

Uppunud kulu vs asjakohane kulu

ROCE Ja ROE Erinevus

ROCE Ja ROE Erinevus

ROCE vs ROE Kapital on vajalik äritegevuse alustamiseks ja juhtimiseks. Kapitali sellise äritegevuse jaoks võib saada mitmel viisil

Amortisatsiooni Ja Väärtuse Languse Erinevus

Amortisatsiooni Ja Väärtuse Languse Erinevus

Amortisatsioon vs väärtuse langus Ettevõttele kuulub mitu vara, sealhulgas põhivara, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks, käibevara

Sularaha Ja Tekkepõhise Erinevuse Vahel (raamatupidamine)

Sularaha Ja Tekkepõhise Erinevuse Vahel (raamatupidamine)

Sularaha vs tekkepõhine (raamatupidamine) Tulude ja kulude kajastamiseks kasutatakse raamatupidamises kahte meetodit, mida nimetatakse kassapõhiseks raamatupidamiseks

Allahindluse Ja Allahindluse Erinevus

Allahindluse Ja Allahindluse Erinevus

Allahindlus vs allahindlus Allahindlused ja allahindlused on üksteisega sarnased, kuna mõlemad maksavad kliendile lisast madalamat hinda

Sularaha Ja Kasumi Erinevus

Sularaha Ja Kasumi Erinevus

Sularaha vs kasum Sularaha ja kasum on iga ettevõtte kaks võrdselt olulist komponenti. Sularaha mõõdetakse kassapositsiooni ja rahavoogude aruande alusel w

Erinevus Ostmise Ja Omandamise Vahel (raamatupidamismeetod)

Erinevus Ostmise Ja Omandamise Vahel (raamatupidamismeetod)

Ost vs omandamine (raamatupidamismeetod) Ühinemised ja ülevõtmised on keerulised stsenaariumid, kus üks ettevõte ühendab / ostab teise firma perse

Erinevus Kauplemissoodustuse Ja Sularahasoodustuse Vahel

Erinevus Kauplemissoodustuse Ja Sularahasoodustuse Vahel

Kauplemissoodustus vs sularahasoodustus Allahindlused on müüja poolt ostjale pakutavate kaupade või teenuste hinnaalandus. Diskont

Brutokasumi Ja Tegevuskasumi Erinevus

Brutokasumi Ja Tegevuskasumi Erinevus

Brutokasum vs ärikasum Brutokasum ja ärikasum on olulised arvutused, mille eesmärk on mõõta ettevõtte kasumlikkuse taset

Brutokasumi Ja Brutokasumi Erinevus

Brutokasumi Ja Brutokasumi Erinevus

Brutokasum vs brutomarginaal Ettevõtted registreerivad ettevõtte majandustegevuse kohta finantsteavet, et hinnata ettevõtte finantsseisundit

Otseste Ja Kaudsete Kulude Erinevus

Otseste Ja Kaudsete Kulude Erinevus

Otsesed ja kaudsed kulud Ettevõtted kogevad igapäevases äritegevuses mitmeid kulutusi. Mõni neist kulutustest võib olla otsene

Finantsarvestuse Ja Kuluarvestuse Erinevus

Finantsarvestuse Ja Kuluarvestuse Erinevus

Finantsarvestus vs kuluarvestus Raamatupidamine on jagatud kahte peamisse kategooriasse, mida nimetatakse finantsarvestuseks ja kuluarvestuseks. Rahaline a

Kapitali Hinna Ja Omakapitali Hinna Erinevus

Kapitali Hinna Ja Omakapitali Hinna Erinevus

Kapitali hind vs omakapitali hind Ettevõtted nõuavad äritegevuse alustamiseks ja juhtimiseks kapitali. Kapital võib olla saadud paljude meetodite abil, näiteks a

Erinevus Peegeldatud Ja Vabastamata Vaba Rahavoo Vahel

Erinevus Peegeldatud Ja Vabastamata Vaba Rahavoo Vahel

Kangitud vs vabastamata vaba rahavoog Vaba rahavoog annab kindlalt märku rahasummast, mille ettevõte on jätnud jaotamiseks sh

Erinevus ühise Ja Mitme Vastutuse Vahel

Erinevus ühise Ja Mitme Vastutuse Vahel

Ühine vs mitu vastutust Ühisvastutus ja mitu vastutust kirjeldavad, kuidas võlgu / kohustusi / kohustusi jagatakse, kui mitu osapoolt on i

Ümberhindluse Ja Väärtuse Languse Erinevus

Ümberhindluse Ja Väärtuse Languse Erinevus

Ümberhindlus vs väärtuse langus Põhivara nagu masinad, tööriistad, seadmed on pikaajalised materiaalsed varad, mida ettevõttes ei müüda, pigem meie

EBIT Ja EBITDA Erinevus

EBIT Ja EBITDA Erinevus

EBIT vs EBITDA EBIT arvutab põhitegevuse tulu, kui kulud on tuludest vähendatud, arvestamata maksu ja intresse. EB

Erinevus FCFF Ja FCFE Vahel

Erinevus FCFF Ja FCFE Vahel

FCFF vs FCFE Vaadates lähemalt mõisteid "vaba rahavoo ettevõttele" (FCFF) ja "vaba rahavoog omakapitali" (FCFE), osa "vaba rahavoog"

Usaldus Ja Fondi Erinevus

Usaldus Ja Fondi Erinevus

Usaldus vs fond Usaldusfondid ja fondid on investeerimisvahendid, millel on väärtuslikud varad. Kuna need mõisted on omavahel tihedalt seotud, siis segatakse neid sageli b-ga

Inimkapitali Ja Füüsilise Kapitali Erinevus

Inimkapitali Ja Füüsilise Kapitali Erinevus

Inimkapital vs füüsiline kapital Tootmisprotsessi jaoks on hädavajalikud mitmed tootmistegurid. Üks selline tootetegur

Erinevus Annuiteedi Ja Igaviku Vahel

Erinevus Annuiteedi Ja Igaviku Vahel

Annuiteet vs püsivus annuiteet ja püsivus on mõisted, mida iga investor peab teadma ja mõistma, kuna mõlemad viitavad t

Kapitalitulu Ja Sissetuleku Erinevus

Kapitalitulu Ja Sissetuleku Erinevus

Kapitali kasv vs sissetulek Investeeringu tegemise eesmärk on saada mingisugust rahalist kasu tähtajal. Kasum võib olla

Kapitali Hinna Ja Tootluse Erinevus

Kapitali Hinna Ja Tootluse Erinevus

Kapitali hind vs tootlus Ettevõtted vajavad äritegevuse alustamiseks ja juhtimiseks kapitali. Kapital võib olla saadud paljude meetodite abil, näiteks a

Erinevus Omakapitali Ja Vara Vahel

Erinevus Omakapitali Ja Vara Vahel

Omakapital vs varad Aasta lõpus koostavad organisatsioonid finantsaruanded, mis kajastavad nende tegevust konkreetsel perioodil. Üks selline väide th

Erinevus Omakapitali Maksumuse Ja Omakapitali Tootluse Vahel

Erinevus Omakapitali Maksumuse Ja Omakapitali Tootluse Vahel

Omakapitali hind vs omakapitali tootlus Ettevõtted nõuavad äritegevuse alustamiseks ja juhtimiseks kapitali. Kapital võib olla saadud paljude meetodite abil

Erinevus Deebetjäägi Ja Krediidisaldo Vahel

Erinevus Deebetjäägi Ja Krediidisaldo Vahel

Deebetjääk vs krediidisaldo Raamatupidamises kasutatakse äritehingute registreerimiseks süsteemi, mida nimetatakse topeltkirjeks. Kahekordse sisestamise süsteem

Kohustuste Ja Kulude Erinevus

Kohustuste Ja Kulude Erinevus

Kohustused vs kulud Kulud ja kohustused kujutavad endast nii käesoleval perioodil kuluna tekkivate kui ka kuludena väljaminevate vahendite väljavoolu

Erinevus Fondi Voo Ja Rahavoo Vahel

Erinevus Fondi Voo Ja Rahavoo Vahel

Fondivoog vs rahavoog Kui ettevõte koostab aasta lõpu aruandeid, koostavad nad kolm väljavõtet, mis sisaldavad kasumiaruannet

Erinevus Brutotulu Ja Puhaskasumi Vahel

Erinevus Brutotulu Ja Puhaskasumi Vahel

Bruto vs puhaskasum Igasugust ettevõtet juhitakse kasumi saamiseks. Kasumi saamiseks peab ettevõte tagama, et tema sissetulek on su

Kapitalikulude Ja WACC Erinevus

Kapitalikulude Ja WACC Erinevus

Kapitalikulu vs WACC kaalutud keskmine kapitalikulu ja kapitalikulu on mõlemad finantskontseptsioonid, mis tähistavad investeeritud rahakulu i

Erinevus Omakapitali Ja Kapitali Vahel

Erinevus Omakapitali Ja Kapitali Vahel

Omakapital vs kapital Omakapital ja kapital on mõlemad terminid, mida kasutatakse ettevõtte omandi või rahalise osaluse kirjeldamiseks ettevõttes

Ühikuhinna Ja ühikuhinna Erinevus

Ühikuhinna Ja ühikuhinna Erinevus

Ühikuhind vs ühikuhind Ühikuhind ja ühikuhind on kaks seotud mõistet, mis on paljudele segadust tekitavad. Kui ühiku hind on oluline alates v-st

Likviidsuse Ja Maksevõime Erinevus

Likviidsuse Ja Maksevõime Erinevus

Likviidsus vs maksevõime Mõisted likviidsus ja maksevõime on mõlemad seotud ettevõtte võimega laenatud vahendid laenuandjatele või võlausaldajatele tagasi maksta

Erinevus Halva Võla Ja Kahtlase Võla Vahel

Erinevus Halva Võla Ja Kahtlase Võla Vahel

Mittevõlg vs ebatõenäoline võlg Mittevõlg ja ebatõenäoline võlg on mõisted, mida kasutatakse rahale, mille on võlgnenud ettevõttele selle kliendid, kes on

Erinevus Pankroti Ja Sulgemise Vahel

Erinevus Pankroti Ja Sulgemise Vahel

Pankrot vs sundtäitmine Üksikisik, kes on koormatud kõrgema võlatasemega ja võlgade tagasimaksmiseks vajalike vahendite puudusega, võib olla silmitsi pankroti või sundtäitmisega