Erinevus Avaliku Ja Erahalduse Vahel

Sisukord:

Erinevus Avaliku Ja Erahalduse Vahel
Erinevus Avaliku Ja Erahalduse Vahel

Video: Erinevus Avaliku Ja Erahalduse Vahel

Video: Erinevus Avaliku Ja Erahalduse Vahel
Video: #196 Ура! Есть работа. 2023, Detsember
Anonim

Avalik vs erahaldus

Üks erinevus avaliku ja erahalduse vahel, mida kõik teavad, on kasum. Nad erinevad ka oma olemuse ja valitsemisviisi poolest. Mõisted avaliku ja erasektori haldus võivad mõne jaoks siiski mõnevõrra tehnilised tunduda. Tõepoolest, need ei ole igapäevases vestluses kasutatavad mõisted ja nende kasutamist kuuleb aeg-ajalt. Nende huvides lähtume avaliku ja erahalduse määratlusest. Muidugi on nende definitsioonid lihtsad ja arusaadavad, muutes nende kahe selgepiiriliseks. Mõiste „haldus” viitab mõne konkreetse asja korraldamisele ja haldamisele. Seega viitab riigihaldus lihtsustatult avalike asjade korraldamisele ja korraldamisele, erahaldus aga eraasjade korraldamisele.

Mis on avalik haldus?

Formaalselt on avaliku halduse mõiste määratletud kui valitsuse poliitika või avaliku korra rakendamine, mille on sõnastanud valitsuse täidesaatev võim. Avaliku halduse mõiste on ilmne igas riigis, kus on valitsus. Mõelge sellele kui valitsuse kollektiivsele tegevusele, funktsioonile ja tegevusele. Valitsuse osakonnad ja asutused, ministeeriumid, linna-, linna-, munitsipaal- ja / või provintsinõukogud ning kõik muud riiklikud osakonnad kuuluvad avaliku halduse reguleerimisalasse. Mõni allikas määratleb seda kui avalike programmide haldamist või valimistel antud poliitiliste lubaduste elluviimist. Avalik haldus hõlmab valitsuse tegevuseks sobiva poliitika ja programmide kindlaksmääramist ning nende rakendamist pärast hoolikat kavandamist, korraldamist,lavastamine ja koordineerimine. Inimesed, kes täidavad avaliku halduse ülesandeid, on tuntud kui riigihaldurid. Nende hulka ei kuulu mitte ainult valitud riigiametnikud, vaid ka valimata ametnikud, näiteks riigiteenistujad, kes juhivad või töötavad ülalnimetatud osakondades. Nendele riigihalduritele on usaldatud oluline ülesanne, nimelt leida püsivad, tõhusad ja kulutõhusad lahendused avalikkuse ees seisvatele väljakutsetele ja probleemidele. Muud ülesanded hõlmavad valitud ametnike nõustamist teatud programmide ja / või poliitikate teostatavuse ja tõhususe osas, eelarve koostamist ja kehtestamist ning avalike osakondade igapäevaste asjade ajamist. Nende hulka kuuluvad lisaks valitud valitsusametnikele ka valimata ametnikud, näiteks riigiteenistujad, kes juhivad või töötavad ülalnimetatud osakondades. Nendele riigihalduritele on usaldatud oluline ülesanne, nimelt leida püsivad, tõhusad ja kulutõhusad lahendused avalikkuse ees seisvatele probleemidele ja probleemidele. Muud ülesanded hõlmavad valitud ametnike nõustamist teatud programmide ja / või poliitikate teostatavuse ja tõhususe osas, eelarve koostamist ja kehtestamist ning avalike osakondade igapäevaste asjade ajamist. Nende hulka kuuluvad lisaks valitud valitsusametnikele ka valimata ametnikud, näiteks riigiteenistujad, kes juhivad või töötavad ülalnimetatud osakondades. Nendele riigihalduritele on usaldatud oluline ülesanne, nimelt leida püsivad, tõhusad ja kulutõhusad lahendused avalikkuse ees seisvatele väljakutsetele ja probleemidele. Muud ülesanded hõlmavad valitud ametnike nõustamist teatud programmide ja / või poliitikate teostatavuse ja tõhususe osas, eelarve koostamist ja kehtestamist ning avalike osakondade igapäevaste asjade ajamist. Muud ülesanded hõlmavad valitud ametnike nõustamist teatud programmide ja / või poliitikate teostatavuse ja tõhususe osas, eelarve koostamist ja kehtestamist ning avalike osakondade igapäevaste asjade ajamist. Muud ülesanded hõlmavad valitud ametnike nõustamist teatud programmide ja / või poliitikate teostatavuse ja tõhususe osas, eelarve koostamist ja kehtestamist ning avalike osakondade igapäevaste asjade ajamist.

Avalik haldus mõjutab kogu rahvast. Seega on selle ulatus ulatuslik ja keeruline. Riigihalduse lõplik kasusaaja on laiem avalikkus ja eesmärk on rahuldada avalikkuse vajadusi, edendades samal ajal sotsiaalset hüve. Sellist haldust reguleerib riigi põhiseadus, seadused, eeskirjad ja määrused ning sellega tagatakse, et valitsus ei tegutse väljaspool seadusi ega kuritarvita oma volitusi. Valitsus on tavaliselt avalikkuse ees aruandekohuslane ja demokraatlikus riigis, kus valitsuse tegevus on avatud ja kontrollitud, vastutatakse selle eest kas seadusandja või kohtuliku kontrolli kaudu.

Erinevus avaliku ja erahalduse vahel
Erinevus avaliku ja erahalduse vahel

Riigiteenistuja

Mis on erahaldus?

Erahaldus on oma olemuselt privaatsem ja isiklikum. See tähendab, et see ei tegele laiema avalikkusega. Erahaldus on eraettevõtte või ettevõtte asjaajamine, juhtimine ja asjaajamine. Teisisõnu on see ettevõtte poliitika ja eesmärkide elluviimine. Erahaldus on olemuselt mittepoliitiline. Kuna peamine eesmärk on kasum, töötab see turumajanduslikes tingimustes. Seega hõlmab erahaldus kasumit tootvate poliitikate ja programmide kavandamist, korraldamist ja rakendamist. Likvideeritakse igasugune tegevus, mis on ettevõttele kahjumlik või ebaefektiivne.

Erahalduse lõplik kasusaaja on ettevõte ise ja muidugi ka selle inimesed. Erahaldus aitab määrata ka ettevõtte tulemuslikkust ja efektiivsust. Sarnaselt riigihaldusega reguleerivad seda ka teatud seadused, reeglid ja määrused, kuid need on seotud ainult ettevõtte äritegevuse ja käitumisega. Näiteks tarbijakaitseseadused. Avaliku vastutuse mõistet erahalduses ei esine, kuigi erandina võib nimetada ettevõtte sotsiaalset vastutust. Seetõttu ei ole eraettevõte oma tegevuse eest üldsuse ees aruandekohustuslik. Erinevalt riigihaldusest on erahalduse ulatus üsna piiratud ega ole nii suur ega mitmekesine kui tema avalik haldus.

Avalik vs erahaldus
Avalik vs erahaldus

Mis vahe on avalikul ja erahaldusel?

Seega on avaliku ja erahalduse erinevus selge.

• Avalik haldus on oma olemuselt poliitiline, samas kui erahaldus ei ole poliitiline ja on isikupärasem.

• Avaliku halduse fookuses on valitsuse poliitika rakendamine, samal ajal kui erahaldus tegeleb selliste ettevõtte poliitikate rakendamisega, mille põhirõhk on kasum.

• Valitsuse poliitika ja programmid on suunatud avalikkusele. Seega püüab avalik haldus edendada üldsuse heaolu ja heaolu ning rahuldada nende vajadusi.

• Erahalduses keskendutakse kasumi teenimisele, ettevõtte kasvu ja arengu laiendamisele ning ettevõtte õitsengu tagamisele.

• Avaliku halduse alla kuuluvaid tegevusi ja toiminguid reguleerib õiguslik raamistik, mille eesmärk on ära hoida võimu kuritarvitamist, avalikkuse ebavõrdset ja ebaõiglast kohtlemist. Lisaks sellele vastutavad avaliku halduse eest vastutavad ametnikud oma tegevuse eest üldsuse ees.

• Erahalduses seevastu puudub avaliku sektori aruandluse mõiste ja selle ulatus on piiratud.

Pildid viisakalt:

  1. Riigiteenistuja Wikicommonsi kaudu (avalik domeen)
  2. WMUK juhatuse koosolek, Monmouth, autor Mike Peel (CC BY-SA 4.0)

Soovitatav: