Helitugevuse Ja Pindala Erinevus

Helitugevuse Ja Pindala Erinevus
Helitugevuse Ja Pindala Erinevus

Video: Helitugevuse Ja Pindala Erinevus

Video: Helitugevuse Ja Pindala Erinevus
Video: Парковки. Как испортить город кучей асфальта. 2023, September
Anonim

Maht vs pindala

Mõisteid maht ja pindala mainivad sageli paljud erineva intellektiga inimesed; need võivad olla matemaatikud, füüsikud, õpetajad, insenerid või lihtsalt tavalised inimesed. Helitugevus ja pindala on üksteisega väga seotud, mistõttu mõnikord panustavad mõned inimesed segaseks nende kasutamise osas.

Köide

Mahtu saab lihtsalt määratleda ruumina, mille mass võtab kolmemõõtmelisena (3-D). See konkreetne mass võib olla mis tahes kujul: tahke, vedel, gaasiline või plasma. Lihtsamate, vähem keeruka kujuga objektide mahtu on lihtne arvutada etteantud aritmeetiliste valemite abil. Palju keerukamate ja ebakorrapärasemate kujundite mahu väljaselgitamisel on mugav kasutada integraale. Paljudel juhtudel hõlmab mahu arvutamine kolme muutujat. Näiteks kuubi maht on pikkuse, laiuse ja kõrguse korrutamine. Seetõttu on mahu standardühik kuupmeetrit (m 3). Lisaks saab mahumõõtmisi väljendada liitrites (L), milliliitrites (ml) ja pintides.

Lisaks valemite ja integraalide kasutamisele saab ebakorrapärase kujuga tahkete objektide mahu määrata vedeliku väljatõrjumise meetodil.

Piirkond

Pindala on kahemõõtmelise objekti pinna suurus. Tahkete esemete puhul, nagu koonused, kerad, tähendab silindrite pind pinda, mis katab objekti kogumahu. Standardne pindalaühik on ruutmeetrit (m 2). Samamoodi ala saab mõõta ruutsentimeetrit (cm 2), ruutmillimeetrid (mm 2), ruutjalga (ft 2) jne Paljudel juhtudel arvutustehnika valdkond nõuab kahe muutuja. Lihtsate kujundite, nagu kolmnurgad, ringid ja ristkülikud, jaoks on ala arvutamiseks määratletud valemid. Mis tahes hulknurga pindala saab arvutada nende valemite abil, jagades hulknurga lihtsamateks kujunditeks. Kuid keerukate kujundite pindalade arvutamine hõlmab mitmemuutlikku arvutust.

Mis vahe on helitugevusel ja pindalal?

Köide kirjeldab ruumi, mida hõivab mass, pindala aga pinna suurust. Lihtsate objektide mahu arvutamiseks on vaja kolme muutujat; ütleme kuubi puhul, see nõuab pikkust, laiust ja kõrgust. Kuid kuubi ühe külje ala arvutamiseks on vaja ainult kahte muutujat; pikkus ja laius. Kui pindala pole see, mida arutatakse, käsitleb ala tavaliselt 2-D objekte, samas kui maht arvestab 3D-objekte. Põhiline erinevus on tavalistes pindala ja mahuühikutes. Pinnaühikul on eksponent 2, mahuühikul aga 3. Pindala ja mahu arvutamisel on mahu arvutamine palju raskem kui pindala.

Põgusalt:

Pindala vs maht

• Maht on ruumi hõivatud mass, samas kui pindala on avatud pinna suurus.

• Piirkonna eksponent 2 on sageli ühikus, mahu puhul aga eksponent 3.

• Üldiselt käsitleb maht 3D-objekte, samas kui ala on suunatud D-objektidele. (erandiks on tahkete esemete pindala)

• Köiteid on raske arvutada kui alasid.

Soovitatav: