Parameetrilise Ja Mitteparameetrilise Vahe

Parameetrilise Ja Mitteparameetrilise Vahe
Parameetrilise Ja Mitteparameetrilise Vahe

Video: Parameetrilise Ja Mitteparameetrilise Vahe

Video: Parameetrilise Ja Mitteparameetrilise Vahe
Video: Parameetrilised ja mitteparameetrilised statistilised testid 2023, September
Anonim

Parameetriline vs mitteparameetriline

Statistika on üks uuringute haru, mis võimaldab meil mõista populatsiooni dünaamikat, kasutades teatud huvipakkuvast populatsioonist võetud valimit. On oluline, et need proovid oleksid juhuslikud. Paljud valemid on loodud matemaatika lisamisega, et teha järeldusi populatsiooni parameetrite kohta. Loomulikult võib igal populatsioonil olla normaalne jaotus, kus andmete / proovide hajutamisel on sagedusgraafikus kellakujuline kuju. Normaalses jaotuses kontsentreerub enamik proovidest keskmisele ja 68%, 95%, 99% andmetest leitakse vastavalt 1, 2 ja 3 standardhälbe piires. Parameetriline ja mitteparameetriline statistika sõltuvad normaaljaotuse arvestamisest.

Mis on parameetriline statistika?

Parameetriline statistika on statistika, milles andmeid / valemeid loetakse normaaljaotusest pärinevateks. Parameetrilise statistika määratlus on „statistika, mis eeldab, et andmed pärinevad tõenäosusjaotuse tüübist, ja teeb järeldusi jaotuse parameetrite kohta“. Enamik teadaolevatest statistilistest elementaarsetest meetoditest kuuluvad sellesse rühma. Tegelikkuses ei pruugi neid tavaliselt levitada. Seetõttu põhineb see statistikatüüp rohkematel eeldustel. Kui andmed / valimid on tavaliselt või peaaegu tavapäraselt jaotatud, võivad valemid anda täpseid tulemusi ja järeldusi. Kui aga eeldus normaalse jaotuse kohta on vale, võib parameetriline statistika olla üsna eksitav.

Mis on mitteparameetriline statistika?

Mitteparameetrilist statistikat nimetatakse ka jaotusvabaks statistikaks. Selle statistikatüübi eeliseks on see, et see ei pea tegema eeldust, nagu varem parameetrite abil tehtud. Mitteparameetrilised statistilised arvutused pööravad mediaanidele tähelepanu kui vahenditele. Seega, kui üks või kaks kalduvad keskmisest väärtusest kõrvale, jäetakse nende mõju tähelepanuta. Üldiselt eelistatakse seda parameetrilist statistikat, kuna sellel on valehüpoteesi tagasilükkamiseks rohkem võimu kui mitteparameetrilisel meetodil. Üks tuntumaid mitteparameetrilisi teste on Chi-ruudu test. Mõne parameetrilise testi jaoks on olemas mitteparameetrilised analoogid, näiteks Wilcoxoni T-test paaristatud valimi t-testi jaoks, Mann-Whitney U test sõltumatute proovide t-testi jaoks, Spearmani korrelatsioon Pearsoni korrelatsiooni jaoks jne. Ühe proovi t-testi puhul pole võrreldav mitteparameetriline test.

Mis vahe on parameetrilisel ja mitteparameetrilisel?

• Parameetriline statistika sõltub normaaljaotusest, kuid mitteparameetriline statistika ei sõltu normaaljaotusest.

• Parameetriline statistika teeb rohkem eeldusi kui mitteparameetriline statistika.

• Parameetrilises statistikas kasutatakse mitteparameetrilise statistikaga võrreldes lihtsamaid valemeid.

• Kui arvatakse, et populatsioon on normaaljaotusega või normaaljaotusega lähedane, on kõige parem kasutada parameetrilist statistikat. Kui ei, siis on kõige parem kasutada mitteparameetrilist meetodit.

• Enamik üldtuntud elementaarsetest statistikameetoditest kuuluvad parameetrite statistikasse. Mitteparameetrilist statistikat kasutatakse vähe ja seda rakendatakse erijuhtudel.

Soovitatav: