Rakkude Diferentseerumise Ja Rakkude Jagunemise Erinevus

Rakkude Diferentseerumise Ja Rakkude Jagunemise Erinevus
Rakkude Diferentseerumise Ja Rakkude Jagunemise Erinevus
Anonim

Peamine erinevus raku diferentseerumise ja raku jagunemise vahel on see, et rakuline diferentseerumine on mitmesuguste spetsiifiliste funktsioonidega rakutüüpide moodustamise protsess, rakkude jagunemine on emaraku jagamine kaheks tütarrakuks.

Rakk on elusorganismide põhiline struktuuriline ja funktsionaalne üksus. Mitmerakulised organismid arenevad ühest diploidsest rakust, mida nimetatakse sügootiks. Sügoot moodustab paljusid rakke rakkude jagunemise teel. Seejärel muutuvad rakud spetsialiseerunud, et täita organismis spetsiifilisi ja ainulaadseid funktsioone. Paljude rakkude valmistamine ühest rakust toimub rakkude jagunemise kaudu. Rakust konkreetsete rakutüüpide moodustamine toimub rakulise diferentseerumise kaudu. Nii rakkude jagunemine kui ka rakkude diferentseerumine on mitmerakulistes organismides toimuvad elutähtsad protsessid.

Soovitatav: